REGISTRERINGSCENTER

Programmet som du har instalerat, har givit dig en registrerings kod. Skriv in denna:

     

           Registrerings kod :   

                            (e.g.  :      1A2B3C-C3B2A1-A1B2C3-3C2B1A)