REGISTRERINGSSENTER

Programmet som du har installert, har gitt deg en registreringsnkkel: 
Skriv denne i feltet under:

     

           Registreringsnkkel:   

                              (f.eks. :      1A2B3C-C3B2A1-A1B2C3-3C2B1A)